Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự

30/06/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự
Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 05/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp và văn bản số 1668/TCTHADS-TCCB ngày 25/5/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Chiều ngày 30/6/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự.
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì. Người được lấy phiếu tín nhiệm là 03/04 đồng chí Lãnh đạo Cục (01 đồng chí Phó Cục trưởng mới được bổ nhiệm từ ngày 01/5/2023 nên không thuộc trường hợp lấy phiếu tín nhiệm). Thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm: Lãnh đạo Cục, Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ Cục, Chủ tịch công đoàn Cục, Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành, thị ( tổng số có mặt 22/22 đại biểu được triệu tập). Tham dự và giám sát hoạt động của Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục THADS; đồng chí Đoàn Tứ Cát, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung đã quán triệt mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm. Xác định việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Nhằm thực hiện hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành thực hiện quy trình ghi phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm, kết quả kiểm phiếu được tổng hợp, thông báo kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị theo quy định. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, giúp cho cán bộ làm quản lý được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần vào sự phát triển chung của Cục THADS tỉnh.
Nguyễn Công Kiên - Phòng TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: