Sign In

Cục THADS tỉnh Phú Thọ và Công đoàn cơ sở Cục đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020

04/02/2021

Cục THADS tỉnh Phú Thọ và Công đoàn cơ sở Cục đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020
Sáng 29/01/2021, Cục THADS tỉnh Phú Thọ và Công đoàn cơ sở Cục đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Quách Hữu Quang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hoa -  Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; đồng chí Quách Hữu Quang - Chủ tịch công đoàn thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; đồng chí Cao Thị Vân Anh – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; đồng chí Nguyễn Xuân Hương – Kế toán HCSN báo cáo công khai tài chính năm 2020, dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Tại hội nghị công chức, người lao động đã dành thời gian trao đổi, đóng góp vào các báo cáo, dự thảo trình bày tại hội nghị, thẳng thắn, đánh giá toàn diện các mặt công tác của cơ quan trong năm 2020 và đề ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong phần thảo luận đồng chí Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Chủ tịch công đoàn đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên, cán bộ, công chức đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành Công đoàn Cục năm 2020, đơn vị Cục THADS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Chính quyền. Với kết quả đó, Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Phú Thọ đã được khen thưởng cụ thể như sau: 01 đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh; 01 tập thể và 02 cá nhân được Công đoàn cơ sở Cục tặng giấy khen về những đóng góp trong các phong trào năm 2020.
           Nhiệm kỳ 02 năm của Ban Thanh tra nhân dân đã hết. Hội nghị đã tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân khóa mới nhiệm kỳ 2021-2023, với 03 đồng chí: Cao Thị Vân Anh – Phó trưởng Phòng Kiểm tra &GQKNTC; Nguyễn Công Kiên – Phó trưởng Phòng TCCB; Nguyễn Xuân Hương – Kế toán HCSN.
          Kết thúc hội nghị đã thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và được 100% cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị biểu quyết nhất trí. Để thực hiện những chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết, Cục trưởng Cục THADS và Chủ tịch công đoàn Cục đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.
                                                                                                                          Thu Huyền – Phòng TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: