Sign In

Thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021)

09/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1005/KH-TCTHADS ngày 29/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã triển khai xây dựng Kế hoạch số 583/KH-CTHADS về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị. 100% tập thể, cá nhân hưởng ứng, thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo được sự đột phá lớn trong đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng 75 năm ngày Truyền thống THADS năm 2021.
Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ 01/04/2021 – 30/6/2021. Xác định đây là đợt thi đua đặc biệt để các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021; thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; các bản án, quyết định của Tòa án phải được thi hành triệt để, nghiêm túc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Nhà nước, các tổ chức xã hội và của công dân; phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để nhân rộng trong toàn tỉnh Phú Thọ; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong việc giải quyết thi hành án dân sự.
Qua  đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự đã được các đơn vị tiến hành rà soát, phân loại những vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành, giá trị phải thi hành lớn, có tính chất phức tạp, những vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài để đưa ra thi hành trong đợt thi đua cao điểm. Kết quả đạt được như sau:
Kết quả 9 tháng năm 2021 (Từ 1/10/2020 – 30/6/2021):
Tổng số thụ lý:                9.187 việc =    1.612.507.124.000đ
Đã giải quyết :                   5.029 việc  =     115.151.398.000đ
Số chuyển kỳ sau:            4.017 việc   =   1.447.441.052.000đ         
          Tỷ lệ giải quyết về việc đạt 65.9% ; về tiền đạt 13% trong tổng số việc và tiền có điều kiện.
          Từ kết quả trên cho thấy phong trào tổ chức đợt thi hành án cáo điểm chào mừng 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự là rất thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể, công chức, người lao động ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh góp phần vào kết quả chung của toàn hệ thống thi hành án dân sự trong 9 tháng đầu năm 2021.
Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích trào mừng 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục THADS tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp, bình xét và đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen cho 01 cá nhân.
                                                                                Thu Huyền - TCCB

Các tin đã đưa ngày: