Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

29/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024
Chiều ngày 26/01/2024, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và đồng chí Phạm Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 29 công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Phú Thọ.
Năm 2023, tập thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ, của Công đoàn cấp trên, Kế hoạch công tác của cơ quan và Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 đã đề ra. Công chức, người lao động Cục THADS tỉnh luôn có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Công đoàn phối hợp với cơ quan thực hiện tốt công tác đại điên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động. Xây dựng Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn trong sạch, vững mạnh.
Tại Hội nghị, đoàn viên, công chức, người lao động đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; bản công khai tài chính của Cơ quan, Công đoàn; đồng thời góp ý, đề xuất sửa đổi bổ sung vào các quy chế hoạt động của cơ quan; phát động và thực hiện ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 giữa Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh.
Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023, bao gồm: 04 giấy khen của Chi bộ Cục THADS tỉnh đối với Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 01 giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023, 04 giấy khen của Công đoàn cơ sơ Cục THADS tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn năm 2023;  01 giấy khen của Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2023.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà công chức, người lao động Cục THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 đang là một thách thức vô cùng khó khăn, đòi hỏi mỗi công chức, người lao động Cục THADS tỉnh luôn phải chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hết mình mới có thể hoàn thành. Đồng chí yêu cầu trong năm 2024, các phòng chuyên môn cần chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu Lãnh đạo Cục các nhiệm vụ theo chương trình đề ra, công chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, các lĩnh vực công việc được giao, nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tác phong, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đoàn viên, công chức, người lao động trong cơ quan, xây dựng Chi bộ, cơ quan, Công đoàn vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 đề ra./.
Hương Giang – phòng TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: