Sign In

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý III, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

02/07/2023

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý III, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ
Chiều ngày 30/6/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý III năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng 13 Chi cục THADS huyện, thành, thị Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán, Thư ký, Chuyên viên thống kê tin học thuộc Cục.
Kết quả tại báo cáo công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính Quý III năm 2023 của Cục THADS thì tổng số việc phải thi hành của các cơ quan THADS tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023 là 9.449 việc, tương ứng với số tiền trên 1.542 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 7.601 việc, tương ứng với số tiền trên 648 tỷ đồng, số chưa có điều kiện là 1.798 việc, tương ứng với số tiền trên 646 tỷ đồng và số việc đã chuyển số theo dõi riêng là  1.232 việc, tương ứng với số tiền trên 277 tỷ đồng; Kết quả, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã giải quyết xong 5.249 việc, tương ứng với số tiền trên 124 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 69,1% về việc và 19,2% về tiền trên tổng số việc, số tiền có điều kiện thi hành; Có 05 Chi cục đạt vượt chỉ tiêu về việc, 05 Chi cục đạt vượt chỉ tiêu về tiền. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có sự đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể; công tác phối hợp trong thi hành án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; Công tác theo dõi thi hành án hành chính được triển khai thực hiện tốt; Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động từ Cục đến các Chi cục tiếp tục được tăng cường; Các vụ việc phức tạp, có giá trị lớn được quan tâm thi hành hiệu quả; Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm thực hiện, phục vụ tốt hơn công tác của Ngành; Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời và có nhiều đổi mới, Cục đã chú trọng hướng dẫn các Chi cục trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch theo quy định; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện hiệu quả; Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án dân sự về tiền của toàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp (19,2%); số việc có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều (2.352 việc); công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, việc phân loại, xử lý đơn chất lượng chưa cao; trong quá trình tổ chức đôn đốc thi hành án nhiều vụ việc còn để xảy ra vi phạm về trình tự thủ tục; công tác tự kiểm tra chưa được chú trọng;
Về giải pháp nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh: tiếp tục Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong tổ chức triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; kịp thời thực hiện xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm phân loại việc thi hành án chính xác, đúng pháp luật; tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án; rà soát những vụ việc chưa có điều kiện thi hành án nhưng đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án để lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án theo quy định;
Điều hành phần thảo luận tại Hội nghị đồng chí Quách Hữu Quang, Phó cục trưởng Cục THADS đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị sau khi nghe báo cáo kết quả công tác Quý III năm 2023 của Cục THADS cần nghiêm túc tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong Quý III năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo báo cáo. Các ý kiến phát biểu đã chỉ ra được những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế vướng mắc của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023 để bổ sung vào dự thảo báo cáo của Cục THADS.
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác THADS 9 tháng năm 2023 và tham luận của một số đơn vị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác THADS 3 tháng cuối năm 2023.
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung - Cục trưởng Cục THADS phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong Quý III/2023. Cục trưởng đề nghị, Văn phòng Cục THADS tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp sâu sắc của đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện dự thảo báo cáo đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo định hướng một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Về nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ, ngoài các nhiệm vụ đã được đề ra trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung đề nghị các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS huyện, thành, thị cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao; Tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của ngành và địa phương, tập trung chỉ đạo thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc có điều kiện nhiều năm chưa thi hành xong; Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan; Lãnh đạo các đơn vị cần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong quá trình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Tập trung quan tâm việc cập nhật nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quy trình trong nội bộ hoạt động THADS; Tăng cường thực hiện kỷ luật công vụ, siết chặt kỷ cương hành chính, rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ thi hành án, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm; Thực hiện nghiệm việc kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án,  nộp tiền theo biên lai và kiểm kê quỹ tiền mặt đột xuất; Chỉ đạo Chấp hành viên không sử dụng và cung cấp số tài khoản cá nhân cho đương sự để thực hiện các việc liên quan đến hoạt động tổ chức thi hành án dân sự, không nhận tiền về thi hành án qua tài khoản của cá nhân. Đối với các khoản tiền đương sự không đến trực tiếp nộp bằng tiền mặt thì Chấp hành viên cung cấp số tài khoản tạm giữ của cơ quan THADS tại Kho bạc huyện đồng thời báo cho Kế toán nghiệp vụ để theo dõi, phối hợp cùng Chấp hành viên thực hiện việc thu nộp tiền thi hành án; Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, tạo sự công khai, minh bạch nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Khánh Nguyệt - CVP Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: