Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

28/04/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
             Chiều ngày 27/03/2020 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên. Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
           Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27/3/2020 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh diễn ra Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Thái Việt, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Toàn thể Đảng viên của Chi bộ. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, rút ra những kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ để từ đó tiếp tục phát triển, hoàn thiện và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hình ảnh Đ/c Hồ Thái Việt phát biểu tại Đại hội
          Đại hội đã quán triệt cho toàn thể đảng viên nắm vững các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Xác định những vấn đề trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của Ngành đã đề ra…Qua đó, phát huy sức mạnh của đảng viên trong toàn chi bộ, tích cực thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
    
Hình ảnh Bỏ phiếu tại Đại hội
          Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phương thức lãnh đạo để Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Chi bộ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức và người lao động; xây dựng Chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Hình ảnh Ban Chấp hành Chi bộ ra mắt tại Đại hội
         Qua đó Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 05 đồng chí; Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, có uy tín, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được biểu quyết thông qua./.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: