Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Lớp tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

21/11/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Lớp tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
          Thực hiện Công văn số 3791/TCTHADS-VP ngày 11/11/2019 của Tổng cục THADS. Cục THADS tỉnh  Phú Yên ban hành  Quyết định số 1253/QĐ-CTHADS ngày 15/11/2019 và Kế hoạch về tổ chức lớp tập huấn Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.       
           
           Ngày 20/11/2019, Cục THADS tỉnh Phú Yên tổ chức Lớp tập huấn Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, với sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự và các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ hỗ trợ trực tuyến, quản lý văn bản điều hành.

Hình ảnh Cục trưởng quán triệt chỉ đạo tại buổi tập huấn
           Lớp tập huấn đã hướng dẫn, tập huấn các kỹ năng sử dụng hệ thống Quản lý văn bản điều hành liên kết với Trục liên thông văn bản quốc gia và sử dụng phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, quy chế sự dụng phần mềm, quy trình xử lý nội bộ đối với các thủ tục được hỗ trợ trực tuyến.

Hình ảnh tại buổi tập huấn
           Qua đợt tập huấn này, đã góp phần triển khai sử dụng đồng bộ, hiệu quả phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự trong toàn ngành, tạo sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản, xác nhận kết quả thi hành án dân sự, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Thi hành án dân sự.

Hình ảnh tại lớp tập Huấn phần mềm
           Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Cục trưởng biểu dương tinh thần học hỏi của các đồng chí tham dự tập huấn. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu các thành viên tham gia tập huấn cần phải triển khai hiệu quả, đồng bộ Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh./.


Theo Văn phòng - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: