Sign In

SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THADS LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG

21/11/2019

SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THADS LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG
          Thực hiện Quy chế số 259/QCPH/PHY1-CTHA ngày 09/5/2017 giữa Ngân hàng Nhà Nước – chi nhánh Phú Yên và Cục THADS tỉnh về việc phối hợp trong công tác THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
 
          Vào lúc 14h00, ngày 15/11/2019  tại nhà Công vụ của  Ngân hàng Nhà Nước – chi nhánh Phú Yên, hai cơ quan tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế số 259/QCPH/PHY1-CTHA. Thành phần tham gia gồm: Về phía các tổ chức tín dụng có đồng chí Nguyễn Văn Hàn (giám đốc Ngân hàng Nhà Nước – chi nhánh Phú Yên), đại diện lãnh đạo 11 chi nhánh ngân hàng thương mại: Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank, Sacombank, Đông Á, Bắc Á, ACB, HDBank, Kiên Long, Liên Việt và có sự tham gia của Lãnh dạo Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh Phú Yên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Yên.
          Đại diện các cơ quan Thi hành án gồm: Đồng chí Nguyễn Tư Pháp – Phó Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Tâm Hào – Phó cục trưởng, Lãnh đạo Phòng Tổ chức nghiệp vụ thi hành án và một số Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bà tỉnh. Đồng chủ trì Hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Văn Hàn và đồng chí Nguyễn Tư Pháp.
          Tại Hội nghị thông qua báo cáo kết quả 02 năm (2018-2019) thực hiện Quy chế phối hợp  trong công tác Thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện tốt quy chế phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc xử lý nợ xấu, về phía các Tổ chức Tín dụng có 15 lượt ý kiến trao đổi, cơ quan Thi hành án dân sự có 05 lượt ý kiến.
          Đồng chủ trì kết luận: Kết quả triển khai Quy chế phối hợp số 259/QCPH/PHY1-CTHA từ năm 2018 đến nay:
         Năm 2018: Từ ngày 01/01 đến 31/12/2018 tổng số vụ việc đưa ra thi hàn án trong toàn tỉnh: 228 vụ; số tiền phải thi hành: 452.583.000 triệu đồng (trong đó có 164 vụ có điều kiện thi hành với số tiền là: 231.339.000 triệu đồng; số việc đã thi hành xong là 31 việc với số tiền là 73.120.000 triệu đồng; còn lại 126 việc đang thi hành với tổng số tiền là: 231.339.000 triệu đồng).
         Năm 2019: Từ ngày 01/01 đến ngày 30/9/2019, tổng số việc đưa ra thi hành là 275 việc, số tiền phải thi hành là 394.008.000 triệu đồng (trong đó có 193 vụ có điều kiện thi hành với số tiền là: 193.681.000 triệu đồng; số việc đã thi hành xong là 41 việc với số tiền là 31.414.000 triệu đồng; còn lại 148 việc đang thi hành với tổng số tiền là: 158.739.000 triệu  đồng).
          Nhìn chung kể từ ngày ký Quy chế phối hợp ngày 09/5/2017 giữa Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Phú Yên với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các tổ chức tín dụng đã chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án cũng như các cơ quan liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thi hành án tín dụng, ngân hàng, xử lý nợ xấu tốt và chuyển biến tích cực hơn so với trước khi ký kết Quy chế phối hợp.
         Về công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành: Ngân hàng Nhà nước – chi Nhán Phú Yên đã thực hiện tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin với cơ quan THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng theo từng năm, rà soát việc thi hành án còn tồn đọng, vướng mắc, khó khăn của các tổ chức tín dụng khi xử lý án tín dụng, ngân hàng….các Tổ chức tín dụng đã chủ động phối hợp với cơ quan THADS trong việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án, xử lý tài sản thế chấp, thông tin tài khoản, khấu trừ tài khoản của người phải thi hành án mở tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Về phía Cục Thi hành án đã chỉ đạo các Chi cục THADS trên dịa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác năm, đặc biệt giải quyết án tín dụng, ngân hàng; tích cực quyết liệt trong việc xác minh, kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án.
          Mặc dù các cơ quan đã thực hiện Quy chế phối hợp tốt, nhưng do những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau dẫn đến tỷ lệ giải quyết xong so với số việc, số tiền còn phải thi hành còn đạt thấp. Các cơ quan thi hành án và các Tổ chức tín dụng, ngân hàng cần phối hợp tốt hơn trong thời gian đến.
Kết luận Hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc: Trong xử lý tài sản, chuyển quyền sở hữu cho người mua, người nhận tài sản phát sinh các khoản nợ thuế, phí trước đây của người phải thi hành án, các cơ quan thu phải thu đủ số tiền nợ mới cho thuê đất tiếp, cho chuyển quyền ảnh hưởng đến thứ tự thanh toán theo Nghị quyết 42; các khoản vay nhỏ, lẻ các cơ quan thi hành án chưa kiên quyết xử lý  kịp thời tạo tâm lý chây ì cho người phải thi hành án làm lây lan sang khoản vay khác; việc xử lý tài sản kê biên bị tranh chấp, tài sản mang ra bán đấu giá tuy đã giảm giá vẫn không có người tham gia mua đấu giá gây kéo dài việc xử lý; người phải thi hành án chây ì, rời khỏi địa phương hoặc chết dẫn đến khó xử lý tài sản; việc nhận tài sản thế chấp sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực cũng là một vấn đề phát sinh khó giải quyết.
          Kết luận Hội nghị cũng chỉ ra một số giải pháp cụ thể, hữu hiệu để thực tốt Quy chế phối hợp cũng như tháo gỡ nhanh những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tỷ lệ xong về việc, tiền trong án tín dụng, ngân hàng trong thời gian tới.
          Cơ quan Thi hành án dân sự phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Phú Yên kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước để làm rõ việc xử lý các khoản nợ thuế phí, của các tổ chức, cá nhân phải thi hành án góp phần làm giảm nợ xấu trên đại bàn tỉnh./.


Theo Tâm Hào - Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin đã đưa ngày: