Sign In

Phú Yên: Cục THADS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

29/12/2017

Phú Yên: Cục THADS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
           Va qua, Cc THADS tnh Phú Yên đã t chc Hi ngh cán b, công chc năm 2018 nhm tiến hành đánh giá kết qu thc hin nhim v năm 2017, trao đi tho lun đ ra phương hướng, nhim v năm 2018. Thành phn tham Hi ngh có toàn th cán b, công chc, người lao đng ca Cc THADS tnh.
 
          Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết công tác THADS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác chuyên môn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập nâng cao đời sống cán bộ, công chức; báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ; thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 208.
          Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý, nhất là Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018. Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm 2018 được thông qua với 100% CB-CC-VC biểu quyết đồng ý.
          Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tâm Hào, Phó Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục THADS ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2018, với nhiều nhiệm vụ mới và khó khăn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả trong công tác; đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể… Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2018./.

 


Theo văn phòng

Các tin đã đưa ngày: