Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác 7 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018

15/05/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác 7 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018
Ngày 11/5/2018, Cục THADS tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính 07 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thi xã trực thuộc; đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng Cục THADS tỉnh, chủ trì Hội nghị giao ban.
Theo báo cáo trong 07 tháng đầu năm 2018, các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả chính trên các mặt công tác như sau:

Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 216-CV/TU ngày 08/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự; Kế hoạch số 542/KH-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 216-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với vai trò cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Cục THADS tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo, phối hợp của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện. Theo Kế hoạch sẽ trực tiếp kiểm tra tại 03 Ban chỉ đạo các huyện Lệ Thủy, Minh Hóa và thị xã Ba Đồn. Đến nay, Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với Ban chỉ đạo THADS huyện Lệ Thủy; tiếp tục kiểm tra đối với Ban chỉ đạo THADS huyện Minh Hóa và thị xã Ba Đồn trong tháng 5 và tháng 6.
Đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác tổ chức cán bộ cho các chức danh tư pháp các cơ quan THADS trong toàn tỉnh.

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của BTV Tỉnh ủy Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, Lãnh đạo Cục đã tiến hành lấy phiếu đánh giá đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục có đại diện của Ban tổ chức Tỉnh ủy tham dự. Đồng thời, đã chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá đối với Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố.

- Về kết quả THADS

Về việc, tổng số thụ lý là 2.664 việc, trong đó, số cũ chuyển sang là 900 việc, số thụ lý mới là 1.764 việc. Tổng số việc phải thi hành là 2.628 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là 2.057 việc; số chưa có điều kiện thi hành là 571 việc. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.514 việc, đạt tỷ lệ 73,6% (Chỉ tiêu được giao cả năm 73,5%). Số việc chuyển kỳ sau là 1.114 việc, trong đó số có điều kiện là 543 việc.

Về tiền, tổng số thụ lý là  401,6 tỷ đồng, trong đó, số cũ chuyển sang là: 325,4 tỷ đồng, số thụ lý mới là 76,1 tỷ đồng. Tổng số tiền phải thi hành là 394,9 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là 195 tỷ đồng; số chưa có điều kiện thi hành là 199,8 tỷ đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 77,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39,75%. (Chỉ tiêu được giao cả năm 32,5%). Số tiền chuyển kỳ sau là 317,4 tỷ đồng, trong đó có điều kiện thi hành 117,5 tỷ.     

- Về kết quả Thi hành án hành chính: Có 01 vụ việc thi hành án hành chính, hiện tại vụ việc đang thực hiện các thủ tục theo dõi theo quy định.

- Về công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đề nghị Tòa án giải thích bản án, quyết định: Đã tiếp nhận 03 văn bản xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của các Chi Cục THADS huyện, kết quả đã giải quyết 03 văn bản, đạt tỷ lệ 100%. Cục THADS tỉnh đã làm văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục 02 việc. Có 09 văn bản đề nghị Tòa án 2 cấp giải thích, kết quả Tòa án đã có 09 văn bản giải thích theo đề nghị của cơ quan THADS.

- Về công tác kiểm tra: Thực hiện việc kiểm tra công tác THADS 06 tháng đầu năm, Cục THADS tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 08/08 Chi cục THADS. Qua kiểm tra, Lãnh đạo Cục đã ban hành kết luận kiểm tra, trong đó yêu cầu Lãnh đạo các Chi cục THADS, Chấp hành viên nghiêm túc, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và quy trình tổ chức thi hành án; có bản tường trình, cam kết báo cáo Lãnh đạo Cục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng Cục THADS tỉnh, ghi nhận những kết quả đã đạt được, sự nổ lực, cố gắng của các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên và công chức khác tại các cơ quan THADS trong tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, như thông qua công tác kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế, sai sót trong thực hiện trình tự thủ tục thi hành án, nhất là trong công tác xác minh điều kiện thi hành án. Lãnh đạo một số Chi cục THADS và Chấp hành viên còn hạn chế về năng lực, chưa kịp thời nghiên cứu quy định pháp luật mới ban hành; một số đồng chí Chi cục trưởng chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ Chấp hành viên tổ chức thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp ...

Trong 5 tháng còn lại của năm 2018, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự và các Phòng chuyên môn thuộc Cục, cần phải bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

                                                                                                                             Văn Minh - VP Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: