Sign In

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (20/04/2023)

Được sự nhất trí của Công đoàn Viên chức và Cấp uỷ Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh - chiều ngày 20/4/2023, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã long trọng  tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng 40 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho 114 đoàn viên Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (15/03/2023)

Ngày 15/3/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phương Nam, Bí thư Chi bộ,  Phó cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh Quảng Bình; đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Quảng Bình.

Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục THADS huyện Minh Hóa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028 (01/03/2023)

Sáng ngày 01/3/2023 Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Minh Hóa đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phương Nam, Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn CS Cục THADS tỉnh Quảng Bình, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Minh Hóa.

Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Minh Hóa hiện có 09 đoàn viên (06 công chức và 03 hợp đồng theo Nghị định 161), trong đó có 03 đoàn viên là nữ, chiếm 33%, 06 đoàn viên là nam, chiếm 67%; 07 đoàn viên là đảng viên, chiếm 78%; 06 đoàn viên có trình độ đại học, chiếm 67%.

Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục THADS thị xã Ba Đồn tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 (23/02/2023)

Sáng ngày 23/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) Chi cục thi hành án dân sự (THADS) thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phương Nam, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cục THADS tỉnh Quảng Bình cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục THADS thị xã Ba Đồn.
Công đoàn CSTV Chi Cục THADS thị xã Ba Đồn, hiện có 11 đoàn viên (09 công chức, 02 hợp đồng theo Nghị định 161), trong đó: 04 đoàn viên nữ; có 10 đồng chí là Đảng viên; Đoàn viên toàn đơn vị 11/11 có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; Trình độ chính trị: có 01 đồng chí Cao cấp và 03 đồng chí có trình độ  trung cấp.
 

Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục THADS huyện Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (22/02/2023)

Sáng ngày 22/02/2023, Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phương Nam, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Quảng Bình cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn CSTV Chi Cục THADS huyện Quảng Ninh.

Công đoàn CSTV Chi Cục THADS huyện Quảng Ninh hiện có 09 đoàn viên (07 công chức, 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 161), trong đó: 06 đoàn viên nữ (chiếm 68%); 03 đoàn viên nam (chiếm 32%); có 07 đồng chí là Đảng viên (chiếm 78%); 01 đoàn viên có trình độ Thạc sỷ; 06 đoàn viên có trình độ Đại học; 01 đoàn viên có trình độ trung cấp.
 
Các tin đã đưa ngày: