Sign In

Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục THADS huyện Bố Trạch tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

21/02/2023

Sáng ngày 21/02/2023 Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Bố Trạch đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phương Nam, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cục THADS tỉnh Quảng Bình cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn CSTV Chi Cục THADS huyện Bố Trạch.

(Đ/c Trần Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Cục tặng hoa BCHCĐCSTV Chi cục nhiệm kỳ 2023-2028)

Nhiệm kỳ 2017-2023, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của công đoàn cấp cơ sở Cục THADS tỉnh Quảng Bình và đặc biệt là sự ủng hộ, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, hoạt động của Công đoàn CSTV Chi cục Bố Trạch đã đạt được những kết quả nổi bật. BCH công đoàn đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; kịp thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; triển khai và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa…; thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

   
(Toàn cảnh Đại Hội)
 
Với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực BCH công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CC-LĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Phương Nam, Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BCH Công đoàn Chi cục THADS huyện Bố Trạch đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng  của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí, trong đó Đ/c Hồ Thanh Minh, Phó Chi cục trưởng, Phụ trách Chi cục - Chủ tịch Công đoàn; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028./.

                                                                                                                                                   Thanh Huyền
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: