Sign In

Quảng Bình thiệt hại nặng do mưa lũ

21/10/2020

Quảng Bình thiệt hại nặng do mưa lũ
Từ ngày 06 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7, số 8 đã gây lũ lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; các huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều vùng bị ngập sâu, chia cắt; nặng nhất là địa bàn huyện Lệ Thủy, đến ngày 21/10/2020 nước vẫn ngập sâu 0,7 – 2m, có nơi đang ngập đến 2,5m.

Mặc dù các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, nhưng do mưa liên tục, nước lũ lên nhanh kết hợp  thủy triều gây ngập nghiêm trọng; trụ sở các đơn vị bị ngập: Cơ quan Cục, Lệ Thủy, Ba Đồn, Đồng Hới, Minh Hóa, đặc biệt Chi cục THADS huyện Lệ Thủy, nước ngập sâu gần 3m (ngập hết tầng 1 của trụ sở làm việc), gây hư hại nhiêu tài sản, thiết bị; nhiều nhà ở của công chức, người lao động cũng bị ngập trong lũ lụt.

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục, các Phòng chuyên môn khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định công việc; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thiệt hại về tài sản để tổng hợp, báo cáo Tổng cục.
Một số hình ảnh trụ sở Cục THADS bị ngập lụt: 


                                                                                                    Mai Cường - VP
 

                                                                                                                               

Các tin đã đưa ngày: