Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020

02/11/2015

Thực hiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, Ngày 29/10/2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thông báo (hội nghị ngắn) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động các nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI và kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI. 
Chi bộ đã thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự kết quả của Hội nghị Lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chủ yếu tập trung đến nội dung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, một số định hướng thời gian tới và các nội dung liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân.

Về kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Chi bộ  đã thông báo cụ thể các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Thông qua đó, giúp cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững./.
 
                                                                                                                                           Mai Cường.

Các tin đã đưa ngày: