Sign In

Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028

01/03/2023

Ngày 01 tháng 3  năm 2023, Công đoàn CSTV Chi Cục THADS huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Phương Nam - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị.


Tại Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Hoàng Đình Hùng - Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, trong 05 năm qua, tuy Ban chấp hành có nhiều sự biến động trong nhân sự nhưng với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban chấp hành Công đoàn đã hoàn thành tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.  Công chức, người lao động trong cơ quan đều được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức được quan tâm….Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực, sôi nổi của các đồng chí đoàn viên công đoàn. Các ý kiến đã thảo luận về các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ đó đưa ra giải pháp hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, nâng cao điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, công chức và người lao động cũng như đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Phương Nam - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội của Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng ý với các nội dung dự thảo báo cáo và các ý kiến tham gia đóng góp trong Hội nghị. Đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Trần Phương Nam nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Công đoàn CSTV Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết của Đảng pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành THADS; định hướng đoàn viên giữ vững bản lĩnh, quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đoàn viên Công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đình Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch BCH Công đoàn, đồng chí Trần Giang Nam được bầu giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn, đồng chí Lê Thị Thùy Nhung giữ chức Ủy viên BCH Công đoàn. Đại hội đã bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cục THADS tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí.
                                                                                    
                                                                                                                              Trần Giang Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: