Sign In

Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

15/03/2023

Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 15/3/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Phương Nam, Bí thư Chi bộ,  Phó cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh Quảng Bình; đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Quảng Bình.
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục có 04 Tổ Công đoàn (Tổ CĐ Văn phòng; Tổ CĐ phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Tổ CĐ phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tổ CĐ phòng Tổ chức cán bộ) với tổng số 27 công đoàn viên (CĐV), trong đó: có 17 đoàn viên nữ (chiếm tỷ lệ 63%), 10 đoàn viên nam (chiếm tỷ lệ 37%), 25 đảng viên (chiếm tỷ lệ 92,6%). Về trình độ chuyên môn: Có 18 đoàn viên có trình độ đại học (chiếm tỷ lệ 66,7%),  07 đoàn viên có trình độ thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 25,9%), 02 đoàn viên có trình độ khác (chiếm tỷ lệ 7,4%). Về trình độ chính trị: Có 01 đoàn viên có trình độ cử nhân lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 3,7%); 05 đoàn viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 18,5%); 11 đoàn viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 40,8%). Về trình độ quản lý nhà nước: Có 01 đoàn viên có trình độ chuyên viên cao cấp (chiếm tỷ lệ 3,7%), 13 đoàn viên có trình độ chuyên viên. Trong 5 năm qua, đội ngũ công chức, người lao động của cơ quan Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng Cục thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động.


(Toàn cảnh Đại hội)

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: công tác tuyên truyền, vận đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức còn hạn chế, nhất là số lượng đoàn viên tham gia một số cuộc thi do các cấp phát động; việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cơ quan, đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, nền nếp; chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu đổi mới, nâng cao hiệu quả nội dung sinh hoạt. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn sở đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

(Đ/c Trần Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Phương Nam, Bí thư Chi bộ,  Phó cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và cá nhân đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành công đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (Đ/c Đinh Quang Thành, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ – Chủ tịch Công đoàn; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Công đoàn; Đ/c Phan Thị Bích Hằng, Chấp hành viên phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án - Uỷ viên BCH; Đ/c Trần Thị Ngọc Liễu, thư ký thi hành án phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án – Uỷ viên BCH; Đ/c Nguyễn Anh Việt, thư ký thi hành án phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Ủy viên BCH) và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu CĐCS Cục THADS tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028./.

                                                                                                                                  Quang Thành

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: