Sign In

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

20/04/2023

Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Được sự nhất trí của Công đoàn Viên chức và Cấp uỷ Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh - chiều ngày 20/4/2023, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã long trọng  tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Mai Công Danh – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng 40 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho 114 đoàn viên Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh có 09 tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc với tổng số 114 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Chi bộ và chương trình nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình lần thứ III đề ra. Thực hiện tốt Điều lệ, hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh. Triển khai bám sát nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan để vận động đoàn viên thực hiện. Thường xuyên tham mưu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Qua đó đã thúc đẩy công chức, đoàn viên, người lao động hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
 
(Toàn cảnh Đại hội)

Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; chưa có nhiều giải pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn,… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.


(Đ/c Mai Công Danh - Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Công Danh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ghi nhận những thành tích đạt được của Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống cho công đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh; qua đó góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới, nâng cao hiệu quả của đoàn viên đơn vị; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề ra…


(Đ/c Hoàng Thị Hiền - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hiền - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành khóa mới cùng tất cả công chức, đoàn viên, người lao động cần tích cực tham gia với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức, đoàn viên, người lao động. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong công chức, đoàn viên; tiếp tục xây dựng Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động công đoàn; Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải thật sự là chỗ dựa vững chắc của công chức, đoàn viên và người lao động…
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí; Bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.


(Đại Hội tiến hành bầu cử)
 
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028:
1. Đ/c Trần Quý Hoài – Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh  Quảng Bình
2. Đ/c Đào Thị Hồng – Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
3. Đ/c Bùi Thanh Long – Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch CĐCSTV Chi cục THADS huyện Minh Hóa
4. Đ/c Võ Xuân San - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch CĐCSTV Chi cục THADS H. Quảng Trạch
5. Đ/c Đinh Quang Thành – Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ, Chủ tịch CĐCSTV Văn phòng Cục
6. Đ/c Lê Minh Thường  - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch CĐCSTV Chi cục THADS thành phố Đồng Hới
7. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch CĐCSTV Chi cục THADS huyện Quảng Ninh


(Ban chấp hành khóa IV, 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ)
 
Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy ban kiểm tra Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả:  
1. Đ/c Trần Quý Hoài được bầu giữ chức danh Chủ tịch 
2. Đ/c Đinh Quang Thành được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch 
3. Đ/c Đào Thị Hồng được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT
4. Đoàn Thị Thùy Nga - Trưởng phòng Kiểm tra, GQKNTC được bầu giữ chức danh uy viên UBKT
5. Đ/c Tạ Thanh Tư – Chấp hành viên phòng Nghiệp vụ và TCTHA được bầu giữ chức danh ủy viên UBKT
 

(Đ/c Mai Công Danh và Đ/c Hoàng Thị Hiền tặng hoa chúc mừng BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028)


(Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐ khóa IV tặng hoa cho các Đ/c ủy viên khóa III không tiếp tục tham gia BCH khóa IV)

Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới và được 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua./.

                                                                                                                                  Quang Thành

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: