Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Giang trực tiếp kiểm sát hoạt đông thi hành án dân sự

16/11/2021

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Giang trực tiếp kiểm sát hoạt đông thi hành án dân sự
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, từ ngày 27/10/2021 đến ngày 04/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Giang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang. 
          Trên cơ sở báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, thời gian ban hành quyết định, việc thông báo thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi.

          Qua kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự lần này, Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo, điều hành tốt trong việc tổ chức thi hành án, chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các vụ việc đều được tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định.
Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang còn một số tồn tại, vi phạm như: một số hồ sơ còn vi phạm việc ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ; một số biên bản chưa ghi đúng, đủ thành phần tham gia nhưng lại có ký tên trong biên bản; ghi nhầm tên đương sự và người ghi biên bản.  
     
          Chi cục THADS huyện Đông Giang đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm sát, chỉ đạo đơn vị khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm đối với các tồn tại thiếu sót đã được chỉ ra. Thông qua việc kiểm sát đã giúp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn trong thời gian tới./.   
Chi cục THADS huyện Đông Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: