Sign In

Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021

18/04/2021

Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Chiều ngày 16/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố; Đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Hổ Hiền - Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị.
          Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình và kết quả công tác 6 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Cục THADS tỉnh. Theo báo cáo, trong 6 tháng (tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021) toàn tỉnh tổng số phải giải quyết về việc là 6.693 việc và 1.852.966.139.000 đồng, đã giải quyết xong 2.747 việc và 77.144.138.000 đồng, đạt tỷ lệ 53,24% về việc và 5,95% về tiền. Ngoài ra công tác hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ ngay từ đầu năm.
 
         
          Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác 6 tháng qua, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện ngay nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong 6 tháng còn lại năm 2021.

 
         
          Cũng tại Hội nghị, Cục THADS đã công bố các Quyết định khen thưởng và trao thưởng của Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

 
         
          Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là vai trò của Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động hơn trong giải quyết công việc; tập trung chỉ đạo giải quyết án có điều kiện thi hành nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

 

Các tin đã đưa ngày: