Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh họp nghe báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính

09/07/2021

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh họp nghe báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính

Ngày 05 và 06/7/2021, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh họp nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính và chỉ đạo giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp.
 

          Tại cuộc họp đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã báo cáo kết quả thi hành án dân sự 9 tháng năm 2021, tổng việc phải thi hành là 8.385, thi hành xong: 4.749 việc, đạt tỷ lệ 69,6% (chỉ tiêu giao 82,5%); tổng tiền phải thi hành: 2.182.394.053.000 đồng, thi hành xong: 1.001.181.214.000 đồng, đạt tỷ lệ 64,5% (chỉ tiêu giao 40,1%). Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, tổng số bản án, quyết định có nội dung theo dõi, thi hành là 35 vụ; đã thi hành án xong: 16 vụ, chưa thi hành xong: 19 vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự, hành chính vẫn còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài, khó thi hành, trong quá trình thi hành án gặp khó khăn vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo.
 
Cục Thi hành án dân sự báo cáo tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và đại biểu mời dự họp đã tập trung thảo luận, trao đổi và đưa ra các biện pháp, giải pháp xử lý cụ thể cho từng vấn đề, từng vụ việc, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong thi hành án.

 
Đồng chí Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

          Đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính của các cơ quan Thi hành án dân sự và Sở, ngành, địa phương trong thời gian qua, mặc dù phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số vụ việc chưa được thi hành dứt điểm, kéo dài, còn lúng túng trong việc thi hành án, do đó yêu cầu ngành Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thi hành đối với các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan Thi hành án, cơ quan, đơn vị, cá nhân phải thi hành án thi hành nghiêm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Các tin đã đưa ngày: