Sign In

Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: