Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá thành công

11/05/2022

Ngày 11/5/2022, tại ngôi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 186, tờ bản đồ số 01, diện tích 65,7m2, ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan,...