Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HOẠT ĐỘNG TRI ÂN NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ

27/07/2021

Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2021), để phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông đi trước cũng như truyền thống "Uống nước nhớ...

Thông tin khác

Tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

16/07/2021

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông (ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021).