Sign In

Hoạt động của Cục

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

28/09/2020

Sáng ngày 28/9/2020, tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xã Tịnh Ấn Tây tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền...

Hoạt động của các Chi cục

Bình Sơn tổ chức họp liên ngành nâng cao công tác phối hợp trong THADS

31/10/2019

Ngày 30/10/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá kết quả phối hợp trong thi hành án dân sự năm 2019, đề ra những biện pháp, phương thức...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

TUỔI TRẺ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI “ĐOÀN VIÊN - THANH NIÊN CÔNG NHÂN” NĂM 2020

22/06/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2020. Sáng ngày 13/6/2020, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Ngày hội “Đoàn viên - Thanh niên công nhân” năm...

Thông tin khác

Ban hành mới Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19/02/2020

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quyết định số 174/QĐ-TLĐ​ ngày 03/02/2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII); có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. ​Điều lệ Công đoàn việt Nam khóa XII đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị...