Sign In

Công bố và Trao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

Hoạt động của Cục

Công bố và Trao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

31/08/2023

Sáng ngày 31/8/2023, Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp đối với 09 công chức tại các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi....

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CÔNG ĐOÀN VÀ CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỤC THADS TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS VÀ 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ

26/07/2023

Thực hiện kế hoạch số 434/KH-CTHADS ngày 10/7/2023 của Cục THADS, được sự nhất trí của Lãnh đạo cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, BCH công đoàn và BCH Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện nhân ngày Truyền thống Ngành THADS...

Hướng dẫn triển khai Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

01/08/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX triển khai Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022.