Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi: Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021!

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hiến máu tình nguyện là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi người, của mỗi đoàn viên

31/12/2021

Hưởng ứng các chương trình, chiến dịch lớn về hiến máu cứu người như “Chương trình Chủ nhật đỏ”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2021.

Tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

16/07/2021

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông (ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021).