Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Hoạt động của Cục

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

16/12/2019

Sáng ngày 14/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ...

Hoạt động của các Chi cục

Bình Sơn tổ chức họp liên ngành nâng cao công tác phối hợp trong THADS

31/10/2019

Ngày 30/10/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá kết quả phối hợp trong thi hành án dân sự năm 2019, đề ra những biện pháp, phương thức...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2020

17/12/2019

Sáng ngày 14/12/2019; Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020. Để chào mừng Hội nghị, Chi đoàn Cục THADS đã chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mở màn cho chương trình nhằm mang đến không khí...

Ban hành mới Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19/02/2020

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quyết định số 174/QĐ-TLĐ​ ngày 03/02/2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII); có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. ​Điều lệ Công đoàn việt Nam khóa XII đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị...