Sign In

Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Ngãi tổng kết công tác năm 2020

Hoạt động của Cục

Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Ngãi tổng kết công tác năm 2020

14/01/2021

Sáng 14/01/2021, Khối thi đua Nội chỉnh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Khối Thi đua và đồng chí...

Hoạt động của các Chi cục

Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi quyết tâm hoàn tốt thành nhiệm vụ năm 2021

25/12/2020

Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi với diện tích hơn 160 km², dân số khoảng hơn 200 nghìn người, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc với 09 phường, 14 xã. Với đặc điểm là đô thị trung tâm nên hàng năm tốc...

Ban hành mới Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19/02/2020

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quyết định số 174/QĐ-TLĐ​ ngày 03/02/2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII); có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. ​Điều lệ Công đoàn việt Nam khóa XII đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị...