Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cưỡng chế giao đất

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cưỡng chế giao đất

20/06/2022

Ngày 17/6/2022, tại xóm Khê Thượng, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xã Tịnh Khê tổ chức cưỡng chế...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá thành công

11/05/2022

Ngày 11/5/2022, tại ngôi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 186, tờ bản đồ số 01, diện tích 65,7m2, ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan,...