Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hiến máu tình nguyện là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi người, của mỗi đoàn viên

31/12/2021

Hưởng ứng các chương trình, chiến dịch lớn về hiến máu cứu người như “Chương trình Chủ nhật đỏ”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2021.