Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Bình Sơn tổ chức họp liên ngành nâng cao công tác phối hợp trong THADS

31/10/2019

Ngày 30/10/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức cuộc họp liên ngành để đánh giá kết quả phối hợp trong thi hành án dân sự năm 2019, đề ra những biện pháp, phương thức...