Sign In

Hoạt động của Cục

Quảng Ngãi: Công tác thi hành án dân sự năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực

09/10/2020

Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa kết thúc năm công tác 2020 với kết quả về việc và tiền khá cao, đó là kết quả của sự nỗ lực cao độ của Lãnh đạo, công chức, người lao động của toàn ngành trong bối cảnh toàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn...