Sign In

Tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (16/07/2021)

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông (ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021).

Quảng Ngãi, thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 (07/07/2021)

Ngày 07/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có hiệu lực từ 0 giờ ngày 08/7/2021.

Ban hành mới Điều lệ Công đoàn Việt Nam (19/02/2020)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quyết định số 174/QĐ-TLĐ​ ngày 03/02/2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII); có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

​Điều lệ Công đoàn việt Nam khóa XII đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và ý kiểm thẩm định của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức công đoàn, tập thể ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (14/02/2017)

Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tích cực, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm; kết quả công tác năm sau cao hơn năm trước, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ giao,góp phần vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng công chức vi phạm pháp luật, đương sự chống đối việc thi hành án vẫn còn xảy ra.

Không tu dưỡng, rèn luyện; thiếu ý thức trách nhiệm với tổ chức, công việc được giao đều bị xử lý (08/06/2016)

Đó là nội dung trao đổi của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ với PV. Báo Quảng Ngãi về những nội dung cơ bản của Quyết định 306 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2016 (11/01/2016)

Sáng ngày 08/01, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành; trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp và trưởng phòng tư pháp cấp huyện.

Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 (31/12/2015)

Sáng 30-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946- 06/01/2016) và Tổng kết nhiệm kỳ Quốc Hội khoá 13 của Đoàn ĐBQH tỉnh. Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Mã Đình Cư; Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các Sở ngành chức năng của tỉnh.

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (24/12/2015)

Ngày 07/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành ban hành Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP  hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Bài học kinh nghiệm trong công tác THADS nhiệm kỳ 2011 – 2015 và những định hướng lớn của nhiệm kỳ 2016 - 2020 (24/12/2015)

Tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016 vừa diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong 2 ngày 11 và 12/12/2015, bên cạnh nội dung “Báo cáo về kết quả công tác THADS năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016” như các năm trước, năm nay trong không khí cả nước đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các cơ quan THADS đã tiến hành tổng kết, đánh giá lại kết quả công tác THADS của cả nhiệm kỳ 2011 - 2015. Nhìn lại nhiệm kỳ 2011 - 2015, trong điều kiện số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhất là về tiền (trên 30%), cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, tổ chức, bộ máy đang trong quá trình hoàn thiện, thể chế pháp luật về THADS còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan báo chí và đặc biệt là tinh thần nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan cơ quan THADS đã triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; công tác THADS ngày càng có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là sau khi Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (sau đây gọi là Nghị quyết số 37). Nổi bật trên một số mặt công tác sau đây:
Các tin đã đưa ngày: