Sign In

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tra cứu, xác minh, trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/02/2020

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: