Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 5 năm (2016 – 2020)

09/07/2015


 
Thực hiện Công văn số 5135/TCTHADS-VP ngày 29/12/2014 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện công văn số 3804/BTP-TĐKT ngày 08/9/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, bình xét và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến từ năm 2010 đến năm 2015; vừa qua, tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 5 năm (2016 – 2020).
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2011 – 2015); phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 5 năm (2016 – 2020).
 
Trong 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên diễn ra với khí thế sôi nổi từ tỉnh đến huyện và trên hầu hết các lĩnh vực công tác của ngành như: Thi đua hoàn thành công tác chuyên môn nghiệp vụ; thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua “ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; thi đua “ngành tư pháp hướng về biển đảo quê hương”; thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí … hiệu quả của các phong trào thi đua đó là kết quả thi hành án dân sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể như: trong 05 năm qua, các Cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra tổ chức thi hành gần 22.312 việc, giải quyết xong 19.932 việc trên 21.512 việc có điều kiện thi hành, tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện thi hành đạt 93%. Với tổng số tiền phải thi hành gần 942.398.057 nghìn đồng, trong đó số tiền có điều kiện thi hành 777.960.121 nghìn đồng, đã giải quyết xong được 614.107.047 nghìn đồng, tỷ lệ thi hành xong trên số tiền có điều kiện thi hành đạt 79%.
 
Từ những kết quả đạt được đó, trong 5 năm qua cấp có thẩm quyền đã khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi như: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 04 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 5 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 25 tập thể, tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc ngành tư pháp cho 01 tập thể và công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp cho 02 cá nhân, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 29 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tư pháp cho 22 cá nhân; Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 02 tập thể và 04 cá nhân, công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho 01 tập thể, công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 09 tập thể; công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho  02 cá nhân; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân; Cục trưởng Cục THADS tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 102 cá nhân; công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 59 tập thể và 302 cá nhân, tặng Giấy khen cho 45 tập thể và 130 cá nhân.
 
Tại Hội nghị, để kịp thời động viên, khích lệ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, trên cơ sở xét đề nghị của Hội đồng thi đua Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã ban hành Quyết định khen thưởng và trực tiếp trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân các cơ quan thi hành án dân sự; đồng thời, thông báo kết quả lập hồ sơ đề nghị và được Hội đồng thi đua Khu vực Thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên xét, đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp xét trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen điển hình tiên tiến 5 năm cho tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ và cá nhân bà Cao Thị Ngọc Đạo – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh; đồng thời hội nghị đã thảo luận, bàn bạc và thống nhất biểu quyết cử đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp gồm 02 đồng chí là Cục trưởng Cục THADS tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Tịnh./.
Chí Công

Các tin đã đưa ngày: