Sign In

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)

15/05/2020

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)
Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTGĐUK ngày 16/4/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Hướng dẫn số 15/HD-CĐVC ngày 16/4/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 25-KH/CB ngày 27/4/2020 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, đoàn viên công đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy ý chí khát vọng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ, dân giàu nước mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi trân trọng đăng tải toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).
Các tin đã đưa ngày: