Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/05/2020

                                                                 
Ngày 28/4/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn long trọng tổ Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Văn Vũ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện các cơ quan, các ban của Huyện ủy và 10/10 đồng chí đảng viên của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự.
Trong nhiệm kỳ vùa qua, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cán bộ, đảng viên của Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kết quả thi hành án dân sự hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, theo dõi và kết nạp được 03 đảng viên mới; các tổ chức đoàn thể được quan tâm, phát huy vai tốt trò của các tổ chức đoàn thể trong việc động viên nâng cao tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời khắc phục các thiếu sót, tồn tại của Chi bộ, đảng viên.
Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đào Văn Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đánh giá những thành tích đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ và định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.
Sau 01 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội Chi bộ Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Đồn thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận thông qua Báo cáo Chính trị của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 03 đồng chí; đồng chí Dương Văn Trường được tái cử Bí thư Chi bộ và  đồng chí Trần Mạnh Hà tái cử phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 01 đồng chí.
Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Đồn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 
                                        
                            


Theo Hồng Quân - Chi cục THADS huyện Vân Đồn

Các tin đã đưa ngày: