Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ SƠ KẾT 06 THÁNG CÔNG TÁC NĂM 2021

20/07/2021

Ngày 16/7/2021, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả tổ chức họp Sơ kết tình hình thi hành án dân sự và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021. Tới dự và chủ trì là đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả và các thành viên Ban chỉ đạo cùng toàn thể các bộ công chức Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả.
Tại phiên họp đồng chí Phạm Tuấn Cảnh-  Chi cục trưởng - Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả báo cáo công tác Thi hành án dân sự và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự 06 tháng năm 2021, cụ thể: 
Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Ninh, Cục THADS tỉnh tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Thành ủy Cẩm Phả, Thường trực HĐND – UBND thành phố Cấm Phả, cùng với sự ủng hộ,  phối hợp hiệu quả của các cơ quan ban ngành Thành phố, công tác THADS 06 tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả khả quan, cụ thể như sau: 
Tổng số đã thụ lý: 1.297 việc, với số tiền phải thi hành 202.167.971.000đ, Số việc và tiền thi hành xong trên số có điều kiện: 794 việc = 43.357.148.000đ (đạt tỷ lệ 73,38% về việc và 38,53% về tiền) thiếu 10,12% chỉ tiêu được giao về việc và 1,67% chỉ tiêu được giao về tiền.
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như sau:
-Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục tăng cường rà soát phân loại toàn bộ các vụ việc có điều kiện thi hành án để thi hành dứt điểm; thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết việc thi hành án vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; 
- Với tư cách là thường trực Ban chỉ đạo, đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả tham mưu UBND thành phố có các văn bản chỉ đạo UBND các phường xã phối hợp xác minh, giải quyết việc thi hành án, tuyên truyền vận động đương sự bằng nhiều hình thức kể cả trên loa phát thanh tại khu phố.
- Tham mưu UBND thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án, bổ sung đ/c Giám đốc trung tâm truyền thông thành phố vào thành viên Ban chỉ đạo để tăng cường công tác tuyên truyền về thi hành án dân sự.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, đ/c Phạm Tuấn Cảnh- Chi cục trưởng, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức người lao động Chi cục cám ơn  sự quan tâm phối hợp, chỉ đạo giải quyết thi hành án của các cơ quan ban ngành thành phố và khẳng định chỉ có sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp của các Ban ngành thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả mới có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: