Sign In

Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả khảo sát nắm tình hình kết quả triển khai, nghiên cứu, học tập và thực hiện các Chỉ Thị, Nghị quyết của Đảng năm 2022 tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả

29/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 12/12/2021 của Thành ủy Cẩm Phả, ngày 26/9/2022 Ban Thường vụ thành ủy Cẩm Phả khảo sát nắm tình hình kết quả triển khai, nghiên cứu, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả. Đoàn khảo sát đã lựa chọn ngẫu nhiên 05 đồng chí đảng viên tại Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả để khảo sát bằng hình thức phát phiếu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin và lấy kết quả trả lời phiếu tại Chi bộ. Kết quả 05/05 đồng chí đảng viên đơn vị đạt kết quả trên mức chấm điểm 8/15 hoàn thành yêu cầu.
Một số hình ảnh tại buổi khảo sát

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: