Sign In

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẩm tra Báo cáo công tác năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

25/11/2019

      Chiều ngày 21/11/2019, Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thẩm tra dự thảo Báo cáo công tác năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm (kỳ họp thứ 15) của HĐND tỉnh khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban pháp chế chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

       Theo báo cáo của Cục THADS, trong năm 2019 các cơ quan trong Hệ thống THADS tỉnh Quảng Ninh đã thụ lý 10.955 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 9.023 và đã thi hành xong 7.302 việc, đạt tỷ lệ 80,93%, vượt 7,93% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao và vượt 6,43% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; tổng số tiền thụ lý là trên 1.650 tỷ đồng, trong đó số tiền có điều kiện thi hành là trên 656 tỷ đồng và đã thi hành được trên 276 tỷ đồng, đạt 42,12%, vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao là 9,12%, vượt 7,62% so với chỉ  tiêu Tổng cục THADS giao. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự giữa Cục THADS với các ngành, các cơ quan chức năng và các địa phương tiếp tục được phát huy hiệu quả. Tháng 5/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong chỉ đạo công tác cưỡng chế thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; tháng 7/2019, Cục đã ký Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác THADS; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh và chính quyền cơ sở để trực tiếp đôn đốc, động viên, thuyết phục, vận động người phải thi hành án hoặc người thân tự nguyện thi hành án. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo dõi việc thi hành án hành chính cũng được Cục THADS và các Chi cục  thực hiện đúng quy định.
Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Pháp chế đã đề nghị Cục THADS tỉnh làm rõ thêm về nội dung một số vụ việc tồn đọng, việc chưa có điều kiện thi hành án để có hướng xử lý phù hợp.
          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác thi hành án trong năm 2019. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhận xét Báo cáo của Cục được chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ bản đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, Ban cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo của Cục THADS tỉnh.  
         Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí đề nghị Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục các bên đương sự và người có liên quan chấp hành tốt các quyết định, bản án của cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ, tốt hơn nữa trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân liên quan đến các tranh chấp dân sự và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.
 


Theo Phạm Thanh Tùng - Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: