Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2019, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019)

15/07/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2019, chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019)
      Thực hiện Kế hoạch số 961/KH-CTHADS ngày 10/4/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua; chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng - kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng - ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm. Thực hiện theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn qui định; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đối với các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp; tổ chức họp liên ngành với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân để thống nhất hướng giải quyết các vụ việc còn vướng mắc;
     
      Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy và chính quyền địa phương; sự phối hợp của các các cơ quan, đoàn thể liên quan và chính quyền tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự  9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: Kết quả thi hành xong về việc được 5.439 việc/7.436 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 73,14%, vượt 13,14%  so với chỉ tiêu của Ngành giao ( 60%), thi hành về tiền được trên 193 tỷ 911triệu đồng/ 770 tỷ 361 triệu đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 25,17%, vượt 0,17% so với chỉ tiêu của Ngành giao (25%).
      Với kết quả đạt được trong phong trào thi đua, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 01 tập thể, 15 cá nhân và đề nghị Tổng cục khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc. 


Theo Vũ Thị Thanh Tâm - Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: