Sign In

Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2020

04/12/2019

Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2020
   Ngày 03/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Triển khai công tác THADS, hành chính năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng, cùng toàn thể các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, lãnh đạo các Chi cục và các phòng chuyên môn thuộc Cục.
  Năm 2019, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Nổi bật, trong năm tổng thụ lý thi hành 10.955 việc, đã thi hành xong 7.302 việc/ 9.023 số có điều kiện đạt tỷ lệ 80,93% (vượt 7,93% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao). Về tiền tổng số thụ lý là 1.650 tỷ 367 triệu đồng, đã thi hành xong 276 tỷ 367 triệu/656 tỷ 190 triệu  có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 42,12% (vượt 9,12% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao, vượt 7,62% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở được tăng cường… .Qua đó, góp phần tích cực giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
   Trên cơ sở đánh giá những mặt mạnh, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, hội nghị đã bàn và thông qua những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, cụ thể là:
- Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo Thi hành án trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương;
- Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, tăng cường hướng về cơ sở, quyết liệt chỉ đạo giải quyết thi hành án đối với các vụ việc phức tạp, các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng... mà dư luận xã hội quan tâm.
- Triển khai thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự đã ký kết từ Cục đến các Chi cục. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhất là các tổ chức ở cơ sở trong việc động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án và người nhà đương sự nộp thay cho đương sự các khoản tiền phải thi hành án.
- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ.
- Kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Chấp hành viên và Chi cục; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ, chống đối không tự nguyện thi hành án.
- Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và tự kiểm tra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc phân loại án, quy trình, tiến độ giải quyết án, tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự và việc thực hiện Chủ đề năm của tỉnh Quảng Ninh.
- Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, Chấp hành viên từ đơn vị ít án đến đơn vị nhiều án để thực hiện nhiệm vụ.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện hiệu quả phần mền “Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và thống kê thi hành án”, và các phần mềm đã được cấp.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, viết, đăng tin, bài về hoạt động thi hành án dân sự để tăng cường truyền thông, tuyên tuyền sâu rộng góp phần tạo sự công khai, minh bạch về thi hành án dân sự.
   
                                                   Các đơn vị ký giao kết thi đua

         
        Đồng chí Đinh Khắc Khang, Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhận, tập thể đạt                                                     thành tích xuất sắc trong trong công tác THADS năm 2019.
 
     
   
   Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Tổng cục và Cục THADS tỉnh khen thưởng vì đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.


Theo Cục THADS tỉnh Quảng Ninh

Các tin đã đưa ngày: