Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc tại thành phố Hạ Long

16/11/2021

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc tại thành phố Hạ Long
Thực hiện Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 15/11/2021, Đoàn công tác do đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hạ Long để kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố.  Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.Thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, trong thời gian qua, công tác thi hành án trên địa bàn thành phố Hạ Long đã đạt được nhiều kết quả  trên các mặt công tác. Thành phố  xây dựng tốt mối quan hệ giữa các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các cơ quan khối Nội chính đã luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác thi hành án dân sự. Năm 2021, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo, quyết định liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Kết quả thi hành án dân sự về việc, tiền năm 2021 là 2926 việc với số tiền là 736.717.405.000đ đạt tỷ lệ 85,55% về việc; 51,10% về tiền. Vượt chỉ tiêu được giao 2,55% về việc, 11% về tiền. Về giải quyết thi hành án thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự và tham nhũng kinh tế là 10 việc với số tiền là 316.132.645.000đ. Kết quả giải quyết thi hành án án thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng tổng số phải thi hành là 117 việc với số tiền 322.048.644.000đ.
Qua nghe báo cáo, các đại biểu tham dự đã đánh giá kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố.Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và đề nghị đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh quan tâm chỉ đạo hướng dẫn kịp thời các vụ việc thi hành khó khăn, vướng mắc….
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long đã vận dụng cụ thể hóa các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn, ban hành quy chế hoạt động, Ban chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Thành phố cần tăng cường thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Đẩy mạnh truyền thông thông tin về công tác thi hành án dân sự, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự phối hợp giữa các ngành; Các vụ việc khó khăn cần có thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, khi cần thiết phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với một số vụ việc người phải thi hành án có điều kiện nhưng trốn tránh không tự nguyện thi hành án. Đồng chí đề nghị công tác thi hành án dân sự thành phố cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác thi hành án dân sự và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19./.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS.

Các tin đã đưa ngày: