Sign In

Đoàn tác liên ngành Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái.

09/05/2018

Đoàn tác liên ngành Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái.
Thực hiện Quyết định số 516/QĐ-CTHADS ngày 20/04/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 01/KHLN ngày 26/03/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc Kiểm tra liên ngành về một số nội dung trong THADS năm 2018. Sáng ngày 09/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Hoàng Đức Nam – Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn; đồng chí Lã Thanh Bình - Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự - VKSND tỉnh làm Phó trưởng đoàn và đồng chí Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên của hai đơn vị; mời lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ninh tham gia vào Tổ chỉ đạo xử lí nợ xấu. Ngoài ra còn có lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân TP Móng cái tham dự.
 
Nội dung làm việc: Nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Kiểm tra các vụ việc có tài sản THA bán đấu giá và đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không thành và bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá, các vụ việc có khó khăn, vướng mắc khác.
Qua kiểm tra, công tác phối hợp liên ngành được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS; Tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý nhanh chóng, kịp thời việc THADS theo nội dung kế hoạch đề ra, nhằm phục vụ tốt yêu cầu chính trị địa phương và Nghị quyết số 111/QH 13 và số 42/QH 14 đã giao cho các cơ quan THADS; Giúp lãnh đạo hai ngành của tỉnh Quảng Ninh đánh giá đúng tình hình, thực trạng, kết quả thực hiện và có biện pháp chỉ đạo sát thực tiễn, giải quyết vướng mắc, khó khăn, đồng thời tham mưu cho cấp Ủy chính quyền địa phương có biện pháp chỉ đạo, phối hợp có hiệu quả trong công tác để phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: