Sign In

Đại hội Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án (nhiệm kỳ 2017 – 2020)

14/07/2017

Đại hội Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án (nhiệm kỳ 2017 – 2020)

Được sự nhất trí của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017, Chi bộ Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong không khí nghiêm túc và hết sức trang trọng, nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017, Chi bộ Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong không khí nghiêm túc và hết sức trang trọng, nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã được vinh dự đón đồng chí đồng chí Đinh Khắc Khang - Bí thư Đảng ủy - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh về dự, phát biểu đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ và chỉ đạo phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Tại Đại hội, Chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được Đảng viên chi bộ thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn về những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại… để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, tìm ra phương hướng khắc phục và đề xuất những chỉ tiêu phấn đấu cho toàn Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017- 2020. Đồng thời, đề xuất những sáng kiến mới để hoạt động của Chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn hệ thống thi hành án dân sự.
Đại hội cũng đã nhất trí biểu quyết bầu cấp ủy nhiệm kỳ tới, theo đó đồng chí Trần Văn Phú tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyến Thị Minh tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư.

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung và chỉ tiêu quan trọng của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới./.

Các tin đã đưa ngày: