Sign In

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

25/04/2016

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế phối hợp liên ngành số 225/QCLN-CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 05/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Công an, TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị; Công văn số 01/CTHADS-NV ngày 04/01/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc ký quy chế liên ngành trong tổ chức thi hành án dân sự.
Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế phối hợp liên ngành số 225/QCLN-CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 05/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Công an, TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị; Công văn số 01/CTHADS-NV ngày 04/01/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc ký quy chế liên ngành trong tổ chức thi hành án dân sự
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự, ngày 08 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa phối hợp với  Công an, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân huyện tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Tham gia lễ ký có đồng chí Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa cùng với lãnh đạo và cán bộ, công chức các cơ quan liên ngành. 
Thông qua quy chế được ký kết lần này nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan. Qua đó, tạo ra một quy trình chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Vũ Hải Sơn

Các tin đã đưa ngày: