Sign In

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

12/12/2016

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Ngày 29/11/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự. Tham dự lễ ký kết có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn NHNN -chi nhánh tỉnh Quảng Trị; Đại diện các Lãnh đạo Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
Để tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động ngân hàng, nhằm thực hiện mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ về việc tiếp tục giữ mục tiêu nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng xuống dưới 3% trong năm 2016 và các năm tiếp theo, trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ  ngày 18/3/2015, Bộ Tư pháp và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ký kết Quy chế số 01/2015/QCLN/NHNNVN-BTP liên ngành về phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tài Ba – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Việc tổ chức thi hành có hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng là cơ sở quan trọng giúp tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng, đảm bảo cho một số lượng lớn tiền, tài sản trở lại lưu thông phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua theo khảo sát về công tác thi hành án cho tổ chức tín dụng của Bộ Tư pháp, nhìn chung kết quả thi hành án dân sự cho tổ chức tín dụng còn rất thấp, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đối với Quảng Trị, trong các năm 2015, 2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trong tỉnh phải tổ chức thi hành 57 việc tương ứng với số tiền 76.175.595.172 đồng. Đã thi hành xong 35 việc tương ứng với số tiền 19.639.593.601 đồng; số việc còn phải thi hành án là 22 việc với số tiền là 56.536.001.571 đồng.
Về phía Ngân hàng Nhà nước tỉnh, ông Hồ Sỹ Trọng - Giám đốc đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp số 01/2015/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 trên địa bàn trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tốt, các tổ chức tín dụng tích cực cung cấp thông tin của người phải thi hành án cho Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên chủ động trong việc tổ chức thi hành án, kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án. Sự quan tâm phối hợp, hoạt động tích cực của các cơ quan Thi hành án dân sự từ tỉnh đến huyện đã giúp các tổ chức tín dụng nâng cao hiệu quả trong công tác thu hồi và xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh. Tính đến ngày 31/10/2016, số nợ xấu còn phải thi hành án toàn hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn là 32 trường hợp với số tiền 76,32 tỷ đồng vì vậy, cần phải xây dựng Quy chế phối hợp để thực hiện tốt hơn trong quá trình thu hồi và xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh.
Từ những yêu cầu, nhiệm vụ đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Quảng Trị đã tiến hành xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Quy chế phối hợp tập trung vào những quy định, cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Trị; các tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị; các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trên địa thuộc tỉnh.

Quy chế chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, xử lý vướng mắc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng
Quy chế quy định cụ thể thời gian hai bên phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; rà soát, tổng hợp kết quả phân loại, kết quả thi hành án, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án, có biện pháp giải quyết cụ thể các khó khăn vướng mắc của tổ chức tín dụng phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
Việc ký kết Quy chế phối hợp là cơ sở để Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng nhà nước phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đồng thời sẽ tạo cơ sở phối hợp đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả và xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu mà Quốc hội, Chính phủ đề ra.
Trần Văn Đạt

Các tin đã đưa ngày: