Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (11/03/2024)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của ông Nguyễn Văn Mến và bà Nguyễn Ngọc Hà, ấp Số 1, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (11/03/2024)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vụ Bùi Thanh Phong, ấp Số 1, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (11/03/2024)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá  tài sản của ông Huỳnh Sung Túc và bà Nguyễn Thùy Tú Trinh, địa chỉ: ấp Hòa Lộc 1, xã xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (11/03/2024)

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của ông Đinh Hoàng Vũ và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, cùng địa chỉ: ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế sách, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (15/02/2024)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, vụ ông Trương Minh Sơn và bà Sơn Thị Loal, địa chỉ: ấp No Tom, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (15/02/2024)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, vụ ông Trương Minh Sơn và bà Sơn Thị Loal, địa chỉ: ấp No Tom, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vụ ông Nguyễn Văn Khiêm (26/01/2024)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, thẩm định tài sản là quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Khiêm
Các tin đã đưa ngày: