Sign In

Hoạt động của Cục

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh gặp mặt đầu Xuân năm mới Giáp Thìn năm 2024.

21/02/2024

Sáng ngày 19/02/2024, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh gặp mặt tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động nhân dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn năm 2024.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

01/03/2024

Cứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Hãy cùng ôn lại lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 để hiểu thêm về ngày này.  

Nghiên cứu trao đổi

Giao tiếp ứng xử của Chấp hành viên - kỹ năng quan trọng trong tổ chức thi hành án

10/11/2022

Thi hành án dân sự là công tác phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến các quyền về tài sản, nhân thân của đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.Trong đó giữ vai trò trung tâm của hoạt động thi hành...