Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Kế Sách họp cho ý kiến giải quyết đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc

04/08/2020

Sáng ngày 31/7/2020, đồng chí Lê Hoàng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự để cho ý kiến giải quyết đối với một số vụ việc có khó khăn, vướng mắc. Cùng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020

Ngày 28/5/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đảng viên lần III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Hồ Thanh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí...

Nghiên cứu trao đổi

Hoàn thiện quy định về việc chưa có điều kiện thi hành án

07/09/2020

Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án là một nội dung quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án(THA), tuy nhiên, một số quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này vẫn còn cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Thông tin khác

Bộ Tư pháp ban hành văn bản hợp nhất số 1357/VBHN-BTP (Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ)

09/09/2020

Bộ Tư pháp vừa ký ban hành văn bản hợp nhất số 1357/VBHN-BTP văn bản hợp nhất Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐCP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...