Sign In

Đồng chí Hồ Hùng Anh làm Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng (03/04/2024)

Ngày 02/4/2024, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực, chủ trì buổi lễ.

Điểm mới trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 (22/09/2023)

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung mới liên quan đến việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật; quy định tỷ lệ mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc lưu trữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (22/09/2023)

Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 20/9/2023 với một số điểm mới sau đây:

Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra, khảo sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. (14/09/2023)

Sáng ngày 14/9, Đoàn kiểm tra, khảo sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và khảo sát việc áp dụng pháp luật đối với việc kê biên, bán đấu giá tài sản của Tỉnh ủy Sóc Trăng do đồng chí Hồ Minh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tiếp đoàn có Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nguyễn Văn Uốt; các Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự mới (18/08/2023)

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTP hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Chế độ phép của người lao động? (21/07/2023)

Về số ngày nghỉ phép năm được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 (Bộ luật số: 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019) như sau:  

Ba đối tượng sẽ bị tinh giản biên chế (21/07/2023)

Theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 29) có hiệu lực từ ngày 20.7, có 3 nhóm đối tượng sẽ bị tinh giản biên chế.

Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023) (05/04/2023)

Cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm  77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023).

Những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán trong Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (22/08/2022)

Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 29/2022/TT-BTC). So với Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 77/2019/TT-BTC), cụ thể:
Các tin đã đưa ngày: