Sign In

Hoạt động của Cục

Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

19/04/2024

Ngày 03/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự. Thông tư số 02/2024/TT-BTP thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTP...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" Việt Nam trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

06/03/2024

Thiết thực kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã phát động nữ đoàn viên, công chức và người lao động cơ quan hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm...