Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2022

10/01/2023

Ngày 09/01/2023, Chi cục Thi hành án dân sự  (THADS) huyện Trần Đề tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2022; triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự Hội nghị có...