Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (17/01/2022)

Quyền sử dụng đất số H1091 do UBND thị xã Sóc Trăng cấp cho ông Mã Xái và bà Lâm Kim Y vào ngày 25/02/2005 thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 11, đất tọa lạc tại khóm 3, phường 10, thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng), tỉnh Sóc Trăng diện tích đất theo đo đạc thực tế là 3423.4m2 mục đích sử dụng: ODT=200m2; LNK=3223.4m2 (trong đó phần diện tích đất có mồ mã không kê biên là 592.6m2) diện tích còn lại là 2883.5m2.
Tài sản gắn liền trên là nhà, tường rào...
Các tin đã đưa ngày: