Sign In

Sóc Trăng: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Nam bộ có ý nghĩa to lớn trong đấu tranh cho độc lập, chủ quyền thống nhất Tổ quốc

19/08/2021

Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021), trong mỗi chúng ta rất đổi tự hào về dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh của quần chúng...

Một số vấn đề về tạm hoãn xuất cảnh trong thi hành án dân sự

17/02/2021

Xuất cảnh là ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Việc đương sự, đặc biệt là người phải thi hành án (người Việt Nam, người nước ngoài) xuất cảnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức thi hành án. Việc tạm hoãn xuất cảnh của người phải thi...