Sign In

Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Hoạt động của Cục

Trao Quyết định bộ nhiệm Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/03/2020

Sáng ngày 09/3/20202, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lệ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn và toàn thể công chức Phòng Kiểm tra,...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị công chức và người lao động năm 2020

18/01/2020

Chiều ngày 16/01/2020, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng và đồng chí Bùi Thị Thúy Nga, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.  ...

Khiếu nại trong Thi hành án dân sự và chế tài đối với người khiếu nại sai (không có căn cứ)

25/02/2020

Khiếu nại là quyền của công dân đã được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm thực hiện; thể hiện quyền dân chủ của nhân dân và là một trong những phương thức thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước. Điều 30 Hiến pháp 2013...

Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

13/03/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, có hiệu lực 05/3/2020, thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 110 về công tác văn thư. Sau đây là...