Sign In

Chi cục THADS thị xã Ngã Năm gửi lựa chọn tổ chức thẩm định giá (29/03/2022)

01 máy gặt đập liên hợp (Gặt lúa) nhãn hiệu KUBOTA DC-X. Chất lượng còn lại 65%.
Các tin đã đưa ngày: