Sign In

Cục Thi hành án dân sự đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)

09/04/2021

Thực hiện Quyết định số 480/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021) và căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh, Cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)
Kế hoạch ban hành nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống và những đóng góp của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh trong 75 năm xây dựng, trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn 05 năm kể từ sau Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào nghề nghiệp; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên công chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Kế hoạch yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố; các hoạt động phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục truyền thống cao; động viên, phát huy ý thức tự giác của công chức, người lao động, đảm bảo phong trào thi đua có hiệu quả bền vững, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của các cơ quan THADS trong tỉnh, động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng tham gia của công chức, người lao động thuộc các cơ quan THADS trong tỉnh.
Quách Vĩnh Phong, Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: