Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng - 22 năm xây dựng và phát triển

20/07/2015

     Cùng với các lĩnh vực tư pháp khác, công tác thi hành án dân sự thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

 
      Nhìn lại chặng đường 22 năm xây dựng và trưởng thành, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã có bước phát triển, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam. Trong chặng đường đó, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã trải qua ba giai đoạn lịch sử với nhiều biến động mà mỗi giai đoạn đều gắn liền với những sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thi hành án dân sự tỉnh nhà.
      Giai đoạn thực hiện theo Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993: Trong giai đoạn này, nhằm từng bước thống nhất việc quản lý công tác hành chính – tư pháp của Chính phủ, tạo điều kiện để Tòa án tập trung thực hiện nhiệm vụ xét xử, tại kỳ họp thứ I ngày 06/10/1992, Quốc hội Khóa IX đã ban hành Nghị quyết về việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ tòa án nhân dân sang các cơ quan thuộc Chính phủ. Ngày 21/4/1993, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự, làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống cơ quan Thi hành án; Cùng với các cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn quốc được thành lập nói chung, Phòng Thi hành án dân sự tỉnh được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-BTP, ngày 08/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với 07 Đội Thi hành án huyện, thị xã. Trong thời gian đầu khi tách từ cơ quan tòa án, công tác thi hành án dân sự gặp rất nhiều khó khăn (13 chấp hành viên), nhưng ngay bước đầu các cơ quan Thi hành án thi hành dân sự thi hành đạt kết quả rất khả quan. Số án từ Tòa án chuyển giao và thụ lý năm 1994 là 2099 vụ, cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong hoàn toàn là 920 vụ, đạt tỷ lệ 43,83%; tổng số tiền và tài sản đưa ra thi hành ước tính trị giá khoảng 9.867.521.000 đồng.
      Giai đoạn thực hiện theo Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004: Ngày 14/01/2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 với nhiều đổi mới quan trọng về thi hành án dân sự, trong đó có cả đổi mới về tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự và trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự trở nên tương đối độc lập. Đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Năm 2008, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 108 cán bộ, trong đó có 27 chấp hành viên. Đồng thời, chỉ trong năm 2008, số việc thụ lý là 6.178 việc. Kết quả thi hành xong là 3.954 việc (đạt 86,81%) tương đương với số tiền là 52.823.987.000 đồng (đạt 60,78%).
      Giai đoạn thực hiện theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008: Ngày 14/11/2008, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Thi hành án dân sự. Có thể nói rằng, với sự ra đời của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, thể chế về thi hành án dân sự đã cơ bản được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi rất lớn để công tác thi hành án dân sự  của cả nước nói chung và công tác thi hành án dân sự của tỉnh Sóc Trăng nói riêng có được kết quả tương đối khả quan.
      Đến nay, Cục thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng có 11 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, với 134 biên chế (trong đó cấp tỉnh 26, cấp huyện 108), số lượng chấp hành viên là 47 (trong đó cấp tỉnh 07, cấp huyện 40). Trình độ chuyên môn hầu hết đều có trình độ Đại học. Về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đến nay đã có 09/11 trụ sở làm việc của các cơ quan Thi hành án dân sự đã được xây dựng mới, khang trang. Trang thiết bị phục vụ cho công tác cơ bản đã được đáp ứng
      Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 1993 đến nay, nhiều tập thể và cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã được Chính phủ, bộ, ngành, tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý.
      Nhìn lại chặng đường 22 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn có những khó khăn, song được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, của Tổng cục Thi hành án dân sự, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh không ngừng được cũng cố, từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của ngành trong hệ thống các cơ quan tư pháp. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 22 năm qua, cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp cố gắng khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
                                                    
QVP

Các tin đã đưa ngày: