Sign In

Chi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

11/07/2023

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thư kêu gọi của Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Phù Yên về việc đề nghị phối hợp triển khai, kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và làm Nhà đại đoàn kết năm 2023.
Để hoạt động trên có hiệu quả hoạt động trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên đã triển khai tới toàn thể công chức và người lao động tham gia và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị, sau khi vận động, đơn vị đã quyên góp được số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên phối hợp với các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Đội quản lý thị trường số 4 huyện Phù Yên, thông qua  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Yên đã tiến hành trao tặng với tổng giá trị gần 40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng).
 

 
 Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”  và “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023-2025, đồng thời thể hiện tinh thần“Lá lành đùm lá rách”“Chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” của các cơ quan, góp phần chia sẻ một phần khó khăn cho người nghèo, để bà con có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống./.
                                                                                         
                                                                       Cầm Thị Thu Nguyệt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: