Sign In

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021.

10/08/2021

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021.
Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cục THADS tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục; lãnh đạo chi cục THADS thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục, Chi cục THADS thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục.
         Hội nghị đã quán triệt, triển khai thông tư mới ban hành của Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương; sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quán triệt một số điểm cần lưu ý trong công tác truyền thông báo chí. Hội nghị đã nghe báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 8 năm 2021; các ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung nêu các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, nhất là chỉ tiêu thi hành án về tiền.

       Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng đã phát biểu ghi nhận: trong tháng 7 năm 2021, các cơ quan THADS thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng các phương án, kịch bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình. Lãnh đạo các đơn vị đã chỉ đạo sát sao tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ; đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS toàn tỉnh đoàn kết, quyết tâm cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tính đến 30/7/2021, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc đạt tỷ lệ 78,29% (tăng 1,73% so với tháng 6/2021; đạt 94,9% chỉ tiêu giao năm 2021); về tiền đạt tỷ lệ 29,10% (tăng 2,1% so với tháng 6/2021; đạt 70,8% chỉ tiêu giao năm 2021).

        Về việc, 77% các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu trong 10 tháng đầu năm 2021. Nhiều đơn vị đã nâng cao tỷ lệ thi hành án về việc so với tháng 6/2021 như Sông Mã tăng 8,12%; Yên Châu tăng 3,76%; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS tăng 3,52%.

         Về tiền, 03 đơn vị đã đạt chỉ tiêu giao cả năm là Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS đạt 151,88%; Mộc Châu đạt 135,56%; Sốp Cộp 118,07% và 03 đơn vị vượt chỉ tiêu bình quân của 10 tháng đầu năm là Chi cục THADS huyện Phù Yên đạt 99,95%; Quỳnh Nhai đạt 94,54%; Bắc Yên đạt 94,26% so với chỉ tiêu giao cả năm.

        Các đơn vị có tỷ lệ thi hành án về tiền tăng cao so với tháng 6/2021 gồm: Mộc Châu tăng 16,2%; Thuận Châu tăng 4,63%; Sông Mã tăng 4,27%; Sốp Cộp tăng 2,73%; Mường La tăng 2,69%. Đặc biệt, Chi cục THADS huyện Mộc Châu trong tháng 7/2021 đã giải quyết xong số tiền có điều kiện phải thi hành lớn, chiếm tới 36,2% số tiền giải quyết xong của toàn tỉnh; tăng 16,6% so với tháng 6/2021; vượt 16,1% chỉ tiêu được giao cả năm 2021.

        Có được kết quả trên, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trước hết nhờ có sự thường xuyên, sát sao nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời, phù hợp của lãnh đạo Cục; các tổ công tác tích cực nghiên cứu, trực tiếp tham gia chỉ đạo giải quyết án tại địa bàn cơ sở; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã bám sát kế hoạch công tác của đơn vị và mỗi cá nhân; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra tiến độ giải quyết công việc và sự đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của tập thể đơn vị và mỗi cá nhân.

        Tuy nhiên, kết quả thi hành án về tiền của toàn tỉnh vẫn đang đạt thấp hơn so với bình quân chỉ tiêu của 10 tháng đầu năm 2021. Trong thời gian tiếp theo, dự báo công tác THADS còn tiếp tục đối mặt với  nhiều khó khăn, thử thách, trong khi yêu cầu nhiệm vụ được giao còn rất nặng nề, các cơ quan THADS trong tỉnh cần khẩn trương, bứt phá, có giải pháp cụ thể; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực ở mức cao nhất phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tập trung nâng cao tỷ lệ thi hành án về tiền./.
 
Văn phòng - Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: